tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Praktyki zawodowe Filologia

Praktyki zawodowe Filologia

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN ZALICZANIA CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ STUDENTA NA POCZET PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Załącznik 1 do Regulaminu >>>
Załącznik 2 do Regulaminu>>>


Miejsce i czas realizacji praktyk w semestrze reguluje harmonogram obowiązujący w roku akademickim 2023/2024>>>


ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW:

Planując praktykę w danej firmie/instytucji należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zrealizowania programu praktyki (patrz poniżej: karty przedmiotu dla kursu praktyki zawodowe).


DOKUMENTY KIERUJĄCE STUDENTA NA PRAKTYKI:

Przed podjęciem praktyki
 Student jest zobowiązany do złożenia w dziekanacie WNHiS dokumentów: zaświadczenia oraz harmonogramu praktyk (2 egz.). Komplet dokumentów należy złożyć minimum na 3 dni przed podjęciem praktyk.

1. Zaświadczenie:
FA (NzMB): 3 semestr, 4 semestr5 semestr6 semestr
FA (JB)5 semestr, 6 semestr

2. Harmonogram praktyk (dokument należy złożyć w dwóch egzemplarzach).

UWAGA! Zgodnie z Regulaminem organizacji praktyk zawodowych realizacja praktyk jest możliwa tylko i wyłącznie w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
Wszelkie zmiany w przedłożonym harmonogramie praktyk mogą być dokonywane po uzgodnieniu z dziekanatem WNHiS.

3. Porozumienie.
Druk zostanie przygotowany dla każdego studenta indywidualnie, po złożeniu w dziekanacie zaświadczenia oraz  harmonogramu.

WYKAZ PROPONOWANYCH PLACÓWEK:

FA. Wykaz proponowanych placówek (dla praktyk nauczycielskich)
FA i FG. Wykaz proponowanych placówek (dla praktyk nienauczycielskich/ obszar biznesowy)

KARTY PRZEDMIOTU dla kursu praktyki zawodowe (treści realizowane podczas odbywania praktyk):
FA (NzMB/)część 1/(1.N)-semestr 3, część 2/(B)-semestr 4, część 3(2.N)- semestr 5, część 4(3.N)- semestr 6
FA (JB) :  część 1- semestr 5 i 6


PO ZAKOŃCZONYCH PRAKTYKACH:

Student zobowiązany 
jest do niezwłocznego złożenia dziennika praktyki zawodowej w dziekanacie WNHiS, nie później niż 7 dni od daty jej zakończenia.

Ponadto, studenci filologii angielskiej nauczycielskiej oraz filologii angielskiej z językiem biznesu do dziennika praktyk dołączają:

FA (NzMB):
po 1. części praktyki nauczycielskiej (sem. 3) - 3. arkusze obserwacji, 1. konspekt przeprowadzonych samodzielnie zajęć wychowawczych,
po praktyce nienauczycielskiej/ biznesowej (sem. 4) - 1. analiza SWOT
po 2. części praktyki nauczycielskiej (sem. 5) - 8. konspektów zajęć lekcyjnych oraz 2. konspekty zajęć pozalekcyjnych, 
po 3. części praktyki nauczycielskiej (sem. 6) - 12. konspektów zajęć lekcyjnych oraz 4 konspekty zajęć pozalekcyjnych
 

FA (JB)
po 1. części praktyki (sem. 5) 1. analiza SWOT
po 2. części praktyki (sem. 6) Przedłożenie próbek tłumaczeń wykonywanych podczas praktyki (min 1800 znaków ze spacjami tłumaczenia, proszę dołączyć tekst źródłowy)Druk arkuszy obserwacyjnych
Analiza SWOT
Druk konspektu zajęć lekcyjnych
Druk konspektu zajęć pozalekcyjnych (wychowawczych/ opiekuńczo-wychowawczych)